صدور شناسنامه و پروانه نظام صنفی کشاورزی برای واحدهای زیربخش‌های باغبانی

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
539 بازدید

✅ دستورالعمل صدور شناسنامه و پروانه نظام صنفی کشاورزی برای واحدهای زیربخش‌های باغبانی ابلاغ شد 🔸نظام صنفی کشاورزی کشور با همکاری معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل صدور شناسنامه و پروانه نظام صنفی کشاورزی برای واحدهای زیربخش‌های باغبانی را ابلاغ کرد. 🔸این دستورالعمل با هدف ساماندهی آمار و شناسنامه کاربردی باغات و فعالیت های حوزه […]

✅ دستورالعمل صدور شناسنامه و پروانه نظام صنفی کشاورزی برای واحدهای زیربخش‌های باغبانی ابلاغ شد

🔸نظام صنفی کشاورزی کشور با همکاری معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل صدور شناسنامه و پروانه نظام صنفی کشاورزی برای واحدهای زیربخش‌های باغبانی را ابلاغ کرد.

🔸این دستورالعمل با هدف ساماندهی آمار و شناسنامه کاربردی باغات و فعالیت های حوزه تولیدات باغبانی با استفاده از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب نظام صنفی کشاورزی با همکاری معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی تهیه و تدوین شد.