اطلاعیه مشترک شماره (۳) کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات شوراهای استان

اطلاعیه مشترک شماره (۳) کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی   پنجمین دوره انتخابات شوراهای استان
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷
491 بازدید

به استناد اطلاعیه مشترک شماره (۳) کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی   پنجمین دوره انتخابات شوراهای استان به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند : ۱- سامانه ثبت نام برای متقاضیان عضویت در سازمان از تاریخ ۹۷/۳/۲۵ لغایت ۹۷/۴/۱ غیر فعال می گردد. ۲- تأئید یا عدم تأئید درخواست های عضویت ثبت شده در سامانه […]

به استناد اطلاعیه مشترک شماره (۳) کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی   پنجمین دوره انتخابات شوراهای استان

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند :

۱- سامانه ثبت نام برای متقاضیان عضویت در سازمان از تاریخ ۹۷/۳/۲۵ لغایت ۹۷/۴/۱ غیر فعال می گردد.

۲- تأئید یا عدم تأئید درخواست های عضویت ثبت شده در سامانه تا تاریخ ۲۹/۳/۹۷ می باشد.

۳-سامانه تمدید و انتقال عضویت از تاریخ ۹۷/۳/۲۹ لغایت ۹۷/۴/۱ غیر فعال می گردد.

۴- سازمان نظام مهندسی استان حداکثر تا تاریخ ۹۷/۳/۳۰ نسبت به بررسی و تأئید درخواست تمدید و یا انتقال عضویت اقدام می نماید.

۵- ملاک عضویت معتبردرسازمان ثبت درخواست و تأئید در سامانه بوده ، و سازمان استان در صورت عدم وصول کارت عضویت نسبت به صدور گواهی عضویت اقدام می نماید.

۶- کارت عضویت به کارتی اطلاق می گردد که اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۶ باشد.