عدم مصرف علف کش توفوردی ام ث پ آ ٪ ۶۷.۵ SL

فروردین ۳۰, ۱۴۰۲
137 بازدید

  🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ عدم مصرف علف کش توفوردی ام ث پ آ ٪ ۶۷.۵ SL 🔷ممنوعیت مصرف علف کش توفوردی ام ث پ آ ٪ ۶۷.۵ SL وارداتی با شماره بچ ۲۰۲۲۱۱۰۷، با توجه به گزارش های متعدد واصله از استان های کشور مبنی بر ایجاد خسارت در مزارع […]

 

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ عدم مصرف علف کش توفوردی ام ث پ آ ٪ ۶۷.۵ SL

🔷ممنوعیت مصرف علف کش توفوردی ام ث پ آ ٪ ۶۷.۵ SL وارداتی با شماره بچ ۲۰۲۲۱۱۰۷، با توجه به گزارش های متعدد واصله از استان های کشور مبنی بر ایجاد خسارت در مزارع گندم و جو، توسط مدیرکل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔸مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین طی نامه ای به ادارات جهادکشاورزی شهرستان ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اعلام نمود. طی نامه ای به ادارات جهادکشاورزی شهرستان ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اعلام نمود.