عملکرد خرداد ۱۴۰۰ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

عملکرد خرداد ۱۴۰۰ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
تیر ۲, ۱۴۰۰
493 بازدید

☘️عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ??‍??‍??آموزش، رتبه بندی، پروانه استغال، آبیاری، طرح توجیهی، UTM ?️خرداد ۱۴۰۰

☘️عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
??‍??‍??آموزش، رتبه بندی، پروانه استغال، آبیاری، طرح توجیهی، UTM
?️خرداد ۱۴۰۰