عملکرد سنم استان قزوین در بخش صدور مجوز واحدهای تولیدی

عملکرد سنم استان قزوین در بخش صدور مجوز واحدهای تولیدی
شهریور ۴, ۱۴۰۰
373 بازدید

صدور مجوز مرداد ۱۴۰۰ عملکرد صدور مجوز واحدهای تولیدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(سنم) قزوین در مرداد ۱۴۰۰ *صدور و تمدید پروانه های بهره برداری: پرورش دام۱۲، طیور۱۱، انواع آبزیان ۱، قارچ خوراکی۱ ،گلخانه ۴ *صدور و تمدید پروانه تأسیس: ‏گلخانه ۱، دام ۵، داروخانه گیاهپزشکی ۲ *صدور کارت شناسایی: دام روستایی ۳۸، […]

صدور مجوز مرداد ۱۴۰۰
عملکرد صدور مجوز واحدهای تولیدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(سنم) قزوین در مرداد ۱۴۰۰

*صدور و تمدید پروانه های بهره برداری: پرورش دام۱۲، طیور۱۱، انواع آبزیان ۱، قارچ خوراکی۱ ،گلخانه ۴

*صدور و تمدید پروانه تأسیس: ‏گلخانه ۱، دام ۵، داروخانه گیاهپزشکی ۲

*صدور کارت شناسایی: دام روستایی ۳۸، آبزیان ۳

*گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی کارشناسی ۵،پروانه اشتغال ۷، پروانه اشتغال مسوولین فنی داروخانه گیاهپزشکی ۲