فرآیند تمدید پروانه اشتغال کارشناسان

آبان ۲۲, ۱۴۰۰
1232 بازدید

🔰به اطلاع کارشناسان محترم دارای پروانه اشتغال می رساند: ✅ فرآیند تمدید پروانه اشتغال کارشناسان 🔸ضروریست پس از صدور پروانه اشتغال در کارتابل خود در سامانه سانکا، از بخش گزارشات، اطلاعات من، اقدام به مشاهده اطلاعات پرونده الکترونیک خود و دانلود پروانه از جدول تاریخچه پروانه اشتغال خود اقدام نمایید. 🔸در ماه منتهی به پایان […]

🔰به اطلاع کارشناسان محترم دارای پروانه اشتغال می رساند:

✅ فرآیند تمدید پروانه اشتغال کارشناسان

🔸ضروریست پس از صدور پروانه اشتغال در کارتابل خود در سامانه سانکا، از بخش گزارشات، اطلاعات من، اقدام به مشاهده اطلاعات پرونده الکترونیک خود و دانلود پروانه از جدول تاریخچه پروانه اشتغال خود اقدام نمایید.

🔸در ماه منتهی به پایان اعتبار پروانه اشتغال، درخواست کتبی خود را با موضوع درخواست معرفی نامه به اداره مالیات و دارایی شهرستان مورد نظر، جهت ابطال تمبر پروانه اشتغال و تمدید پروانه اشتغال به دبیرخانه سازمان ارائه دهید.

🔸 معرفی نامه شما ظرف ۴ روز از طریق شبکه دولت به اداره مالیات شهرستان مورد تقاضا در نامه ارسال خواهد شد. با در دست داشتن مدارک شناسایی و تصویر پروانه اشتغال به اداره مذکور جهت ابطال تمبر پروانه اشتغال مراجعه نمایید.

🔸جهت پرهیز از مراجعات در زمان همه گیری ویروس کرونا ارائه درخواست کتبی و دریافت معرفی نامه از طریق تبادل پیام در واتس آپ روابط عمومی (خانم صیادی) امکان پذیر است.

🔸شایسته است کارشناسان محترم، در زمان پایان مهلت اعتبار نسبت به اقدامات مذکور و ثبت درخواست تمدید از زیر سیستم رتبه بندی در سامانه سانکا اقدام نمایید. بارگذاری تصویر ابطال تمبر مالیاتی ، تجارب کاری و کارورزی و همچنین دوره های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی در درخواست مربوطه جهت بررسی پرونده الزامیست.

🔸لازم به ذکر است تایید صدور و تمدید پروانه اشتغال کارشناسی توسط کمیته پروانه اشتغال صورت می گیرد.

🔸جلسات کمیته پروانه اشتغال در ایام شیوع کرونا به صورت ماهانه یک جلسه در اولین هفته هر ماه برگزار می شود.

🔶در هر مرحله از بررسی پرونده الکترونیک نتیجه در کارتابل کارشناس قابل مشاهده است و به هیچ وجه نیاز به حضور و تماس نمی باشد.

تعهدنامه ابطال تمبر پروانه اشتغال۱۴۰۱