فراخوان ایده های برتر در حوزه مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
345 بازدید

ایده برتر گیاهان داوریی فراخوان ایده های برتر در حوزه مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی 🔰 مرکز آموزش عالی امام خمینی با مشارکت اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی برگزار می کند 🔷 مرکز آموزش عالی امام خمینی با مشارکت اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط […]

ایده برتر گیاهان داوریی

فراخوان ایده های برتر در حوزه مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

🔰 مرکز آموزش عالی امام خمینی با مشارکت اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی برگزار می کند

🔷 مرکز آموزش عالی امام خمینی با مشارکت اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت گیاهان دارویی به ویژه مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی را در اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می نماید.صاحبان ایده های نو تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ از طریق سامانه mpmp.areeo.ac.ir نسبت به ارسال ایده اقدام نمایند.