فراخوان شرکت در طرح جهش تولید در دیمزارها

شهریور ۲, ۱۴۰۲
277 بازدید

  فراخوان شرکت در طرح جهش تولید در دیمزارها وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین 🔰قابل توجه کارشناسان محترم: 🔷سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) […]

 

فراخوان شرکت در طرح جهش تولید در دیمزارها وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

🔰قابل توجه کارشناسان محترم:

🔷سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در راستای طرح جهش تولید در دیمزارها در نظر دارد؛ نسبت به استفاده از ظرفیت فنی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (ترجیحاً آقا، بومی منطقه تحت فعالیت و با مدرک تحصیلی کشاورزی) برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مطابق با جدول پیوست اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در این طرح، الزامیست درخواست کتبی خود را تا روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ به دبیرخانه سازمان تحویل دهند. پس از ثبت درخواست، اصل آن را به خانم رضازاده تحویل دهند.

🔸در درخواست کتبی، ذکر نام و نام خانوادگی، شماره عضویت سازمان، رشته و مقطع تحصیلی و امضاء الزامیست.

🔻شایان ذکر است کارشناسان محترم پس از برگزاری آزمون و مصاحبه انتخاب و جهت عقد قرارداد یکساله به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معرفی خواهند شد. بدیهی است محل به کارگیری کارشناسان متقاضی در شهرستان محل سکونت ایشان می باشد.

🔸جزئیات از نحوه به کارگیری:
حقوق پایه ماهیانه ۳ الی ۶ میلیون تومان (بسته به سطح تحت پوشش و حجم کارکرد متغییر خواهد بود).
مدت کارکرد: ۲ تا ۳ روز در هفته.
خودرو با راننده از محل مرکز جهاد کشاورزی ذیربط به مزارع و بالعکس تأمین شده است.

@Qazvin_snmk