فرم خام تقاضای عضویت در دپارتمان های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

فرم خام تقاضای عضویت در دپارتمان های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مهر ۹, ۱۴۰۲
533 بازدید

فرم خام تقاضای عضویت در دپارتمان های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از کلیه کارشناسان محترم در هر رشته تخصصی که برابر آیین نامه مربوطه، متقاضی داوطلبی عضویت در دپارتمان های تخصصی و عمومی می باشند؛ دعوت می گردد درخواست داوطلبی خود را با قید نوع دپارتمان و رشته تحصیلی […]

فرم خام تقاضای عضویت در دپارتمان های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

از کلیه کارشناسان محترم در هر رشته تخصصی که برابر آیین نامه مربوطه، متقاضی داوطلبی عضویت در دپارتمان های تخصصی و عمومی می باشند؛ دعوت می گردد درخواست داوطلبی خود را با قید نوع دپارتمان و رشته تحصیلی همراه با مهر و امضاء به صورت مکتوب حداکثر تا بیستم مهر ماه سالجاری به سرکار خانم رضازاده تحویل فرمایند.

بدیهی است زمان و مکان برگزاری انتخابات دپارتمان ها پس از جمع آوری و احصاء اسامی داوطلبین عضویت در هر دپارتمان، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

آیین نامه دپارتمان های تخصصی

فرم خام تقاضای عضویت در دپارتمان های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین:

فرم داوطلبی دپارتمان