قابل توجه کارشناسان بازدید میدانی/ پذیرش انجام کار

آبان ۲۲, ۱۴۰۱
280 بازدید

قابل توجه کارشناسان بازدید میدانی: تکمیل تمام فیلدها در کارتابل کارشناسی الزامیست، به استثنای بارگذاری مستندات غالبا بعد از تکمیل اطلاعات زمین و آب و کلیک روی گزینه «تایید و ذخیره» فیلد تاریخ مدرک زمین و کد پستی قرمز  و اعلام خطا مواجه می شود و در نهایت تایید کار انجام نمی شود. جهت پیشگیری […]

قابل توجه کارشناسان بازدید میدانی:
تکمیل تمام فیلدها در کارتابل کارشناسی الزامیست، به استثنای بارگذاری مستندات
غالبا بعد از تکمیل اطلاعات زمین و آب و کلیک روی گزینه «تایید و ذخیره» فیلد تاریخ مدرک زمین و کد پستی قرمز  و اعلام خطا مواجه می شود و در نهایت تایید کار انجام نمی شود.
جهت پیشگیری از بروز خطا طبق فرآیند ذیل اقدام گردد:
۱_ ابتدا اطلاعات زمین تکمیل و گزینه تایید از بخش کشویی انتخاب گردد، سپس روی گزینه «تایید و ذخیره» در پایین صفحه سمت راست کلیک گردد.
۲_ اطلاعات آب تکمیل و پس از انتخاب گزینه تایید از کشویی، روی گزینه «تایید و ذخیره» کلیک گردد.
۳_وارد تب بعدی شده و پذیرش انجام کار و رفتن به درگاه بانکی انتخاب گردد.
@Qazvin_snmk