چاه فرم یک: نمونه نقشه

شهریور ۲۳, ۱۴۰۰
2560 بازدید

کارشناسان محترم در مرحله تهیه ۵ نسخه نقشه تایید شده(پس ازجلسه چاه ۴فرم یک)که تنها شامل باغات تایید شده می باشد در لوح فشرده مجزا تهیه و به سازمان نظام مهندسی تحویل گردد. project 98-3-23 نمونه پروژه انجام شده تقسیمات استان قزوین جداگانه Shape file لازم به ذکر است تهیه نقشه چاه، بدون هماهنگی و […]

کارشناسان محترم
در مرحله تهیه ۵ نسخه نقشه تایید شده(پس ازجلسه چاه ۴فرم یک)که تنها شامل باغات تایید شده می باشد در لوح فشرده مجزا تهیه و به سازمان نظام مهندسی تحویل گردد.
project 98-3-23

نمونه پروژه انجام شده

تقسیمات استان قزوین


جداگانه Shape file
لازم به ذکر است تهیه نقشه چاه، بدون هماهنگی و ارجاع سازمان نظام مهندسی به سبب مشکلات حقوقی و اداری احتمالی مجاز نمی باشد.