لوح فشرده چاه فرم یک

آبان ۲۲, ۱۴۰۰
321 بازدید

🔻🔺اطلاعیه: تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک 🔴 کارشناسان محترم تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک رعایت نمایند: 🔸 در ذخیره کردن فایل ها روی لوح فشرده(CD) از فشرده کردن و زیپ کردن فایل ها خودداری نمایید. 🌱روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

🔻🔺اطلاعیه: تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک

🔴 کارشناسان محترم تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک رعایت نمایند:

🔸 در ذخیره کردن فایل ها روی لوح فشرده(CD) از فشرده کردن و زیپ کردن فایل ها خودداری نمایید.

🌱روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

برچسب‌ها: