متری بوزین تقلبی

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
892 بازدید

تصویر نامه مدیریت حفظ نباتات استان مبنی بر ایجاد خسارت ناشی از مصرف سم متری بوزین تقلبی با آرم و لیبل شرکت پهناور شیمی

تصویر نامه مدیریت حفظ نباتات استان مبنی بر ایجاد خسارت ناشی از مصرف سم متری بوزین تقلبی با آرم و لیبل شرکت پهناور شیمی