مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۹

مهر ۲۷, ۱۳۹۹
612 بازدید

با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا و امکان پذیر نبودن برگزاری مجمع سالیانه به صورت حضوری، مستندات ارائه می گردد.

مجمع عمومی سالیانه استان قزوین ۱۳۹۹