مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم)

مهر ۱۰, ۱۳۹۸
528 بازدید

با سلام بر اساس درخواست بازرس محترم سازمان و موافقت اکثریت شورا در سامانه ، مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم) فردا چهارشنبه مورخ ۱۰/۷/۹۸ برگزار نخواهد شد. زمان بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. snmkq.ir

با سلام بر اساس درخواست بازرس محترم سازمان و موافقت اکثریت شورا در سامانه ، مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم) فردا چهارشنبه مورخ ۱۰/۷/۹۸ برگزار نخواهد شد. زمان بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. snmkq.ir