مراکز خدمات غیردولتی

مهر ۲۵, ۱۳۹۸
622 بازدید

به استحضار مراکز خدمات غیردولتی و شرکت های کشاورزی فعال که واجد مهندسی عمران می باشند. در صورت تمایل به همکاری در راه اندازی واحدهای گلخانه ای در استان، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان واقع در چهارراه عمران مراجعه نمایید.