مسابقات پرش با اسب

مسابقات پرش با اسب
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
953 بازدید

کسب مقام اول مسابقات پرش با اسب استان قزوین توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی آقای مهندس سیدعطااله خوانساری زاده را به ایشان و جامعه مهندسین تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

IMG_20160712_100308 IMG_20160712_100303

کسب مقام اول مسابقات پرش با اسب استان قزوین توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی آقای مهندس سیدعطااله خوانساری زاده را به ایشان و جامعه مهندسین تبریک و تهنیت عرض می نماییم.