مستندات احراز محل سکونت و کد یونیک وزارت علوم در سامانه سانکا

مهر ۳۰, ۱۴۰۱
160 بازدید

لزوم بارگزاری مستندات احراز محل سکونت و کد یونیک وزارت علوم در سامانه سانکا

لزوم بارگزاری مستندات احراز محل سکونت و کد یونیک وزارت علوم در سامانه سانکا