مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای مرکزی

آبان ۱۶, ۱۴۰۰
612 بازدید

تصویر نامه سرپرست معاونت آموزشی و فنی سنم کشور با موضوع مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای مرکزی : ۱ _حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از درخواست پروانه اشتغال” ۲ _ اعتبار رتبه های قدیمی تا پایان مهرماه

تصویر نامه سرپرست معاونت آموزشی و فنی سنم کشور با موضوع مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای مرکزی :

۱ _حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از درخواست پروانه اشتغال”

۲ _ اعتبار رتبه های قدیمی تا پایان مهرماه