موفقیت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را در *ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا*

موفقیت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را در *ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا*
تیر ۲, ۱۴۰۰
497 بازدید

?بدینوسیله موفقیت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را در *ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا* تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه لطف خداوند و با تکیه بر دانش و اخلاق برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم رقم بزنید.

?بدینوسیله موفقیت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را در *ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا* تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه لطف خداوند و با تکیه بر دانش و اخلاق برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم رقم بزنید.