نحوه حضور کارمندان سازمان از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵

نحوه حضور کارمندان سازمان از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵
فروردین ۲۴, ۱۴۰۰
549 بازدید

نحوه حضور در شرایط کرونا از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی، لطفا جهت حضور و پیگیری به زمان بندی توجه فرمایید.


نحوه حضور در شرایط کرونا از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی، لطفا جهت حضور و پیگیری به زمان بندی توجه فرمایید.