نشریه اجرایی موازین و اصول بهداشت گیاهی

بهمن ۱۲, ۱۴۰۰
256 بازدید

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ نشریه اجرایی موازین و اصول بهداشت گیاهی و نحوه کنترل آفات در گلخانه ها 🔸اطلاعیه انتشار نشریه اجرایی موازین و اصول بهداشت گیاهی و نحوه کنترل آفات در گلخانه ها و جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی […]


🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ نشریه اجرایی موازین و اصول بهداشت گیاهی و نحوه کنترل آفات در گلخانه ها

🔸اطلاعیه انتشار نشریه اجرایی موازین و اصول بهداشت گیاهی و نحوه کنترل آفات در گلخانه ها و جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل های فوق در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های سبزی، جالیز و گلخانه قابل دریافت می باشد.