نشست با موضوع پروژه های منابع طبیعی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۸
878 بازدید


کارشناسان، تشکل ها و شرکت های عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای آشنایی با فعالیت های ادارات منابع طبیعی و مشارکت در پروژه های آبخیزداری و تسهیلگری روز چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۰ صبح به سالن شماره ۲ باغستان حضور بهم رسانند.به دلیل محدودیت فضا علاقه مندان راس ساعت حضور بهم رسانند.