نشست مشترک پارک علم و فناوری استان قزوین

نشست مشترک پارک علم و فناوری استان قزوین
شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
309 بازدید

?در راستای ساماندهی امور شاغلان حرفه ای انجام شد: ✅ برگزاری نشست مشترک سنم، پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین ?نخستین جلسه مشترک با پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین در راستای ساماندهی امور شاغلین حرفه ای کارشناسان در محل پارک علم و […]

?در راستای ساماندهی امور شاغلان حرفه ای انجام شد:

✅ برگزاری نشست مشترک سنم، پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین

?نخستین جلسه مشترک با پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین در راستای ساماندهی امور شاغلین حرفه ای کارشناسان در محل پارک علم و فناوری برگزار شد.

?به گزارش روابط عمومی سنم استان، در این نشست رییس سنم، رئیس پارک علم و فناوری، سرپرست معاونت فناوری و سرپرست مرکز رشد پارک، معاون پژوهشی و مسئول رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین به بیان دیدگاه های خود جهت همکاری های مشترک پرداختند.

?حریری مقدم ضمن معرفی سازمان و خدمات آن گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان فراگیرترین نهاد مردمی و دانشی بخش کشاورزی، با تدوین سیاست ها و رویکردهای جدید از قبیل؛ توسعه نظام سهم بری دانش از تولید و اشتغال دانش مزدمحوری به دنبال بهره گیری از دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان صاحبان دانش و تسریع انتقال دانش و فناوری های جدید در عرصه های کشاورزی است.

?رییس پارک علم و فناوری قزوین گفت: از ضعف های عمده بخش کشاورزی عدم تمایل به استفاده از از فناوری های نوین است. مجموعه پارک علم و فناوری استان آمادگی خود را جهت حمایت از ایده های فناورانه و نوآورانه حوزه کشاورزی و منابع طبیعی اعضای سازمان جهت توسعه کسب و کارهای کشاورزی اعلام می نماید.

?وی افزود: با توجه به پتانسیل های استان در بخش کشاورزی یکی از اولویت های توسعه فناوری پارک علم و فناوری قزوین حوزه کشاورزی است. شناسایی نیازمندی های فناورانه حوزه کشاورزی استان با همکاری های مشترک دو مجموعه در اولویت است.

?از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست؛ حمایت از طرح های دانش بنیان و فراهم سازی بستر مناسب جهت ورود علم به عرصه تولید با ارائه تسهیلات و امکانات، جذب سرمایه گذار و تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزها، انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان، طرح مشکلات و چالشهای موجود در حوزه کشاورزی و پردازش ایده های مناسب در رفع مشکلات موثر، بررسی طرحهای دانش بنیان کشاورزی درنشست مشترک و برگزاری رویداد جذب ایده های نو بود.