نشست هم اندیشی با موضوع: تکنیکهای پرورش بنسای

نشست هم اندیشی با موضوع: تکنیکهای پرورش بنسای
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
720 بازدید

نشست هم اندیشی با موضوع: تکنیکهای پرورش بنسای دبیر نشست: آقای مهندس محمود صیفوری(کارشناس باغبانی) زمان: چهارشنبه ۹۸/۲/۲۵ ساعت ۱۰-۱۲ مکان: سالن شماره۲باغستان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی استان قزوین

نشست هم اندیشی با موضوع: تکنیکهای پرورش بنسای
دبیر نشست: آقای مهندس محمود صیفوری(کارشناس باغبانی)
زمان: چهارشنبه ۹۸/۲/۲۵ ساعت ۱۰-۱۲
مکان: سالن شماره۲باغستان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی استان قزوین