نشست هم اندیشی با موضوع فرآیند صدور مجوز دام سبک و سنگین

مرداد ۷, ۱۳۹۸
754 بازدید

در تاریخ ۹۸/۵/۲ نشست هم اندیشی با موضوع فرآیند صدور مجوز دام سبک و سنگین برگزار شد. در این نشست خانم مهندس حق وردی و خانم مهندس باقری از کارمندان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، در رابطه با فرآیند صدور مجوز توضیحاتی ارائه دادند و به سوالات حضار یاسخ دادند.

در تاریخ ۹۸/۵/۲ نشست هم اندیشی با موضوع فرآیند صدور مجوز دام سبک و سنگین برگزار شد. در این نشست خانم مهندس حق وردی و خانم مهندس باقری از کارمندان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، در رابطه با فرآیند صدور مجوز توضیحاتی ارائه دادند و به سوالات حضار یاسخ دادند.