نشست هم اندیشی بررسی مسائل عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
687 بازدید


دوازدهمین نشست هم اندیشی سال۹۸ با عنوان بررسی مسائل عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در روز چهار شنبه ۱۶ مرداد۹۸ در سالن باغستان جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد.