نشست هم اندیشی۷

خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
608 بازدید

نشست هم اندیشی با موضوع:مدیریت چند محصولی کلنی های زنبور عسل (قسمت اول: استحصال زهر)
دبیر نشست: آقای مهندس اسماعیل غفوری
(کارشناس مسئول زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی و مشاور عالی زنبور داری کشور)
زمان: چهارشنبه ۹۸/۲/۲۲ ساعت ۱۲-۹ مکان: اتحادیه زنبورداری( چهارراه عمران،خیابان شهید عباسپور، کوچه شهید چگینی)
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین

نشست هم اندیشی با موضوع:مدیریت چند محصولی کلنی های زنبور عسل (قسمت اول: استحصال زهر)
دبیر نشست: آقای مهندس اسماعیل غفوری
(کارشناس مسئول زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی و مشاور عالی زنبور داری کشور)
زمان: چهارشنبه ۹۸/۲/۲۲ ساعت ۱۲-۹ مکان: اتحادیه زنبورداری( چهارراه عمران،خیابان شهید عباسپور، کوچه شهید چگینی)
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین

برچسب‌ها: