نشست کارشناسان دام و طیور با شرکت سپید ماکیان

نشست کارشناسان دام و طیور با شرکت سپید ماکیان
آبان ۲۸, ۱۴۰۱
269 بازدید

در راستای جذب نیروی کارشناس طیور و شیلات برگزار شد: نشست کارشناسان دام و طیور با نمایندگان شرکت سپید ماکیان  شرکت سپید ماکیان جهت تکمیل کادر فنی خود کارشناس طیور وشیلات در راستای جذب نیروی کارشناس طیور و شیلات با کارشناسان سنم دیدار نمود. در این دیدار رییس سنم استان، معاون برنامه ریزی و توسعه […]

در راستای جذب نیروی کارشناس طیور و شیلات برگزار شد:

نشست کارشناسان دام و طیور با نمایندگان شرکت سپید ماکیان 

شرکت سپید ماکیان جهت تکمیل کادر فنی خود کارشناس طیور وشیلات در راستای جذب نیروی کارشناس طیور و شیلات با کارشناسان سنم دیدار نمود.

در این دیدار رییس سنم استان، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و کارشناسان تخصصی سازمان حضور داشتند.

آبان ۱۴۰۱