نظارت بر عرضه کنندگان و فروشگاههای آفت کش نباتی با هدف کنترل و حصول اطمینان از توزیع مناسب آفت کش ها

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
281 بازدید

🔻معاون اداری و مالی سازمان مرکزی طی نامه ای از روسای سازمان استانها خواستار شد: ✅ نظارت بر عرضه کنندگان و فروشگاههای آفت کش نباتی با هدف کنترل و حصول اطمینان از توزیع مناسب آفت کش ها 🔸معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به […]

🔻معاون اداری و مالی سازمان مرکزی طی نامه ای از روسای سازمان استانها خواستار شد:

✅ نظارت بر عرضه کنندگان و فروشگاههای آفت کش نباتی با هدف کنترل و حصول اطمینان از توزیع مناسب آفت کش ها

🔸معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به روسای سازمان استانها، نظارت بر عرضه کنندگان و فروشگاههای آفت کش نباتی با هدف کنترل و حصول اطمینان از توزیع مناسب آفت کش ها را خواستار شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان، در نامه علیزاده برمی آمده است: پیرو مکاتبات قبلی و با عنایت به تأکید سازمان حفظ نباتات کشور ضمن انجام بازرسی و نظارت با هماهنگی و همکاری با مدیریت حفظ نباتات استان، کلیه مراکز مجاز آفتکش های نباتی باید نسبت به نصب اطلاعیه حاوی متن در این فروشگاه مجاز، آفت کش به قیمت مصوب عرضه می شود اقدام نمایند.

🔸در بخش دیگری از این نامه آمده است: هرگونه کم فروشی، بد فروشی، گران فروشی و فروش مشروط آفت کش های نباتی به جامعه هدف و تحویل آفت کش به هر میزان خارج از نظام توزیع رسمی آفت کش ها از سوی مراکز، تخلف حاکمیتی محسوب و عواقب ابطال پروانه تأسیس متخلف را به همراه خواهد داشت. همچنین آفت کش های مورد نیاز بر اساس نیازهای منطقه به شرکت های توزیع و پخش استانی اعلام و در صورت عدم تأمین و تحویل آفت کش های مذکور، مشخصات نوع آفت کش درخواستی، شرکت استانی به همراه درخواست ارسالی به سازمان منعکس گردد.

🔸در نامه یاد شده، تأکید شده مراکز دارای مجوز و مجاز موظف به ثبت اطلاعات و تعهدات پیش بینی شده در سامانه مونیتورینگ، اعلام موجودی آفت کش ها به سازمان نظام مهندسی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نیز ثبت اطلاعات مربوط به فروش به همراه مشخصات کشاورزان خریدار می باشند.