نقشه واحدهای دامداری سنتی

آبان ۱۲, ۱۳۹۹
792 بازدید

قابل توجه کارشناسان محترم تهیه نقشه بسیار مهم موضوع: نقشه واحدهای دامداری سنتی جهت اخذ کارت شناسایی روستایی و غیرصنعتی کارشناسان محترم، جهت پرهیز از مراجعات مکرر و خطر شیوع کرونا به متقاضیان خود اطلاع دهند، پس از تهیه نقشه توسط کارشناس و تحویل به نظام مهندسی نیاز به مراجعه متقاضی نیست. نقشه توسط مسئول […]

قابل توجه کارشناسان محترم تهیه نقشه
بسیار مهم
موضوع: نقشه واحدهای دامداری سنتی جهت اخذ کارت شناسایی روستایی و غیرصنعتی
کارشناسان محترم، جهت پرهیز از مراجعات مکرر و خطر شیوع کرونا
به متقاضیان خود اطلاع دهند، پس از تهیه نقشه توسط کارشناس و تحویل به نظام مهندسی نیاز به مراجعه متقاضی نیست.
نقشه توسط مسئول مربوطه بررسی و به دامپزشکی ارسال خواهد شد.
پس از دریافت پیامک دامپزشکی، به اداره دامپزشکی مراجعه نمایند.

برچسب‌ها: