نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قزوین ۱۴۰۱ پارک علم و فناوری

آذر ۱۳, ۱۴۰۱
111 بازدید

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قزوین ۱۴۰۱ مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قزوین ۱۴۰۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ راس ساعت ۱۰ صبح در پارک علم و فناوری برگزار می گردد. این نمایشگاه ۱۳ آذر تا ۱۶ آذر ساعت ۹ الی ۱۶ پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. ۹۰۵۰

  • نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قزوین ۱۴۰۱

مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قزوین ۱۴۰۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ راس ساعت ۱۰ صبح در پارک علم و فناوری برگزار می گردد.

این نمایشگاه ۱۳ آذر تا ۱۶ آذر ساعت ۹ الی ۱۶ پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

۹۰۵۰