نو آموزی

نو آموزی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۴
647 بازدید

دوره های نوآموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که اعضاء را برای پذیرش مهارت ویا شغل جدید آماده می کند. لذا به منظور  ایجاد پویایی و بالندگی سازمانی و کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای و روزآمد نمودن دانش اعضاء ، نوآموزی مستمراعضاء براساس آیین […]

دوره های نوآموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که اعضاء را برای پذیرش مهارت ویا شغل جدید آماده می کند.

لذا به منظور  ایجاد پویایی و بالندگی سازمانی و کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای و روزآمد نمودن دانش اعضاء ، نوآموزی مستمراعضاء براساس آیین نامه نوآموزی مستمراعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور صورت می پذیرد.

این نوع دوره های آموزشی جهت آماده نمودن اعضاء در تخصص های شغلی برای دیگر شاخه های تحت پوشش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. لذا اعضاء در این دوره های آموزشی می توانند در دوره هایی که منطبق بر رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور نیستند نیز شرکت نمایند و آمادگی لازم جهت پذیرش حرف تخصصی در آموزش دیده شده را بدست آورند.