هزینه های کارت شناسایی روستایی

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
1616 بازدید

اطلاعیه مهم ?️موضوع: کارت شناسایی روستایی هزینه: ?️هزینه ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده دفتر خدمات غیردولتی : ۵۰۰،۰۰۰ ریال ?️هزینه کارشناسی دامداری+هزینه کارشناس نقشه : ۳،۷۲۰،۰۰۰ ریال ?️هزینه صدور مجوز در سامانه پنجره خدمات الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده: ۲۶۱،۶۰۰ ریال ?️هزینه ایاب ذهاب کارشناسی با متقاضی می باشد. ?️مهلت ثبت نام […]

اطلاعیه مهم
?️موضوع: کارت شناسایی روستایی
هزینه:
?️هزینه ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده دفتر خدمات غیردولتی : ۵۰۰،۰۰۰ ریال
?️هزینه کارشناسی دامداری+هزینه کارشناس نقشه : ۳،۷۲۰،۰۰۰ ریال
?️هزینه صدور مجوز در سامانه پنجره خدمات الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده: ۲۶۱،۶۰۰ ریال
?️هزینه ایاب ذهاب کارشناسی با متقاضی می باشد.
?️مهلت ثبت نام تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

برچسب‌ها: