هزینه های کارت شناسایی روستایی

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
209 بازدید

اطلاعیه مهم 🔶️موضوع: کارت شناسایی روستایی هزینه: 🔹️هزینه ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده دفتر خدمات غیردولتی : ۵۰۰،۰۰۰ ریال 🔹️هزینه کارشناسی دامداری+هزینه کارشناس نقشه : ۳،۷۲۰،۰۰۰ ریال 🔹️هزینه صدور مجوز در سامانه پنجره خدمات الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده: ۲۶۱،۶۰۰ ریال 🔹️هزینه ایاب ذهاب کارشناسی با متقاضی می باشد. 🔶️مهلت ثبت نام […]

اطلاعیه مهم
🔶️موضوع: کارت شناسایی روستایی
هزینه:
🔹️هزینه ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده دفتر خدمات غیردولتی : ۵۰۰،۰۰۰ ریال
🔹️هزینه کارشناسی دامداری+هزینه کارشناس نقشه : ۳،۷۲۰،۰۰۰ ریال
🔹️هزینه صدور مجوز در سامانه پنجره خدمات الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده: ۲۶۱،۶۰۰ ریال
🔹️هزینه ایاب ذهاب کارشناسی با متقاضی می باشد.
🔶️مهلت ثبت نام تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

برچسب‌ها: