هشدار قرص برنج

آذر ۳۰, ۱۳۹۸
890 بازدید

نامه مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان
موضوع:ممنوعیت خرید و فروش قرص برنج
گروه هدف:عاملین توزیع و مسئولین فنی فروشگاه های آفت کش گیاهی