واکسیناسیون کارشناسان

واکسیناسیون کارشناسان
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰
464 بازدید

اعضای محترم اعضایی که تاکنون موفق به تزریق واکسن کرونا نشده اند، با در دست داشتن کارت ملی و عضویت سازمان نظام مهندسی( کارت عضویت نظام الزامی است) به پایگاه ذیل مراجعه نمایید: تهران قدیم. خیابان شهروند. کوچه محمد باقر حامدی فر مدرسه عظیمیان صبح ساعت ۸الی ۱۲ عصر ۱۴ الی ۱۷ روزهای تعطیل فقط […]


اعضای محترم

اعضایی که تاکنون موفق به تزریق واکسن کرونا نشده اند، با در دست داشتن کارت ملی و عضویت سازمان نظام مهندسی( کارت عضویت نظام الزامی است) به پایگاه ذیل مراجعه نمایید:

تهران قدیم. خیابان شهروند. کوچه محمد باقر حامدی فر مدرسه عظیمیان

صبح ساعت ۸الی ۱۲
عصر ۱۴ الی ۱۷
روزهای تعطیل فقط صبح