وبینار معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکت ها

وبینار معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکت ها
اسفند ۳, ۱۳۹۹
686 بازدید

اطلاعیه وبینار(معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکت ها) روز سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به صورت مجازی. اطلاعات بیشتر: ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱

اطلاعیه وبینار(معرفی قوانین و مقررات مالیاتی و وظایف و تکالیف شرکت ها) روز سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به صورت مجازی. اطلاعات بیشتر: ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱