“پنجمین دوره ی انتخابات شورای استانی”

“پنجمین دوره ی انتخابات شورای استانی”
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
597 بازدید

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند، پنجمین دوره ی انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، همزمان با سراسر کشور در روز جمعه اول تیر ماه در استان قزوین نیز برگزار می گردد. لذا ضمن درخواست از تمامی اعضاء محترم برای حضور پرشور در پنجمین انتخابات استان، از اعضائی که داوطلب […]

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند، پنجمین دوره ی انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، همزمان با سراسر کشور در روز جمعه اول تیر ماه در استان قزوین نیز برگزار می گردد.

لذا ضمن درخواست از تمامی اعضاء محترم برای حضور پرشور در پنجمین انتخابات استان، از اعضائی که داوطلب عضویت در شورای استانی می باشند، دعوت می گردد، جهت ثبت نام از تاریخ ۹۷/۲/۱ لغایت ۹۷/۲/۵ به کمیته اجرایی انتخابات مستقر در سازمان استان مراجعه نمایند.