ثبت انجام کار نقشه در سامانه

آبان ۱۲, ۱۳۹۹
845 بازدید

قابل توجه کارشناسان محترم فعال در سامانه سانکا بسیار مهم رعایت نکات زیر به منظور پیشگیری از مشکلات موجود و حسن انجام امور ضروریست: ☘️تا زمانی که کارهای ارجاع شده در کارتابل شخصی شما قسمت ثبت انجام کار، قابل مشاهده نیست، بازدید انجام نگیرد. ☘️قبل از تحویل فیزیکی گزارشات و نقشه های ارجاعی به سازمان، […]

قابل توجه کارشناسان محترم فعال در سامانه سانکا

بسیار مهم

رعایت نکات زیر به منظور پیشگیری از مشکلات موجود و حسن انجام امور ضروریست:

☘️تا زمانی که کارهای ارجاع شده در کارتابل شخصی شما قسمت ثبت انجام کار، قابل مشاهده نیست، بازدید انجام نگیرد.

☘️قبل از تحویل فیزیکی گزارشات و نقشه های ارجاعی به سازمان، حتما نسبت به ارسال فایل ها از طریق سامانه سانکا اقدام نمائید.