کارشناسان متخصص حوزه باغبانی فعال در زمینه هرس و پیوند

کارشناسان متخصص حوزه باغبانی فعال در زمینه هرس و پیوند
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰
385 بازدید

قابل توجه کارشناسان متخصص حوزه باغبانی فعال در زمینه هرس و پیوند: کارشناسان واجد شرایط، تا روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ به واتس آپ روابط عمومی سازمان(خانم صیادی) اعلام آمادگی نمایند.

قابل توجه کارشناسان متخصص حوزه باغبانی فعال در زمینه هرس و پیوند: کارشناسان واجد شرایط، تا روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ به واتس آپ روابط عمومی سازمان(خانم صیادی) اعلام آمادگی نمایند.