کد دستوری USSD خدمات غیرحضوری سازمان نظام مهندسی قزوین

کد دستوری USSD خدمات غیرحضوری سازمان نظام مهندسی قزوین
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
852 بازدید

برای اولین بار در سطح کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در راستای تسهیل خدمات رسانی غیرحضوری اقدام به دریافت کد مخابراتیUSSD نموده است. متقاضیان گرامی بدون نیاز به گوشی هوشمند، بدون نیاز به اتصال به اینترنت و تنها با شماره گیری کد دستوری #۳۳۳۵۶۶۹۰*۶۶۵۵* در تلفن همراه، لیست خدمات به […]

برای اولین بار در سطح کشور
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
در راستای تسهیل خدمات رسانی غیرحضوری اقدام به دریافت کد مخابراتیUSSD نموده است.
متقاضیان گرامی بدون نیاز به گوشی هوشمند، بدون نیاز به اتصال به اینترنت و تنها
با شماره گیری کد دستوری #۳۳۳۵۶۶۹۰*۶۶۵۵* در تلفن همراه، لیست خدمات به همراه چکیده مدارک و فرآیند آن قابل دسترس است:
۱٫ اعضاء
۲٫ مجوزها
۳٫ کارت شناسایی