کنگره مجازی گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فرآوری

اسفند ۳, ۱۴۰۰
320 بازدید

برنامه اجرایی کنگره گیاهان دارویی۳۴۹۵ کنگره مجازی گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فرآوری زمان: ۲ الی ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزارکنندگان: اتحادیه انجمن های علمی گیاهان داوریی مرکز آموزش عالی امام خمینی

برنامه اجرایی کنگره گیاهان دارویی۳۴۹۵


کنگره مجازی گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فرآوری
زمان: ۲ الی ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰
برگزارکنندگان:
اتحادیه انجمن های علمی گیاهان داوریی
مرکز آموزش عالی امام خمینی