گزارش خبری نمایشگاه بین المللی دام، طیور،آبزیان،دامپزشکی، صنایع لبنی و صنایع وابسته

گزارش خبری نمایشگاه بین المللی دام، طیور،آبزیان،دامپزشکی، صنایع لبنی و صنایع وابسته
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
514 بازدید

گزارش خبری نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور،آبزیان،دامپزشکی، صنایع لبنی و صنایع وابسته از۴الی ۷بهمن ماه سال جاری درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان برگزار گردید.   سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز با ارائه گوشه ای از فعالیتها و عملکرد سازمان و دستاوردهای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و […]

گزارش خبری نمایشگاه

دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور،آبزیان،دامپزشکی، صنایع لبنی و صنایع وابسته از۴الی ۷بهمن ماه سال جاری درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان برگزار گردید.

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز با ارائه گوشه ای از فعالیتها و عملکرد سازمان و دستاوردهای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و دامپروری عضو سازمان، در بخش های مختلف اعم ازدام ،طیور صنایع و تجهیزات وابسته و … در نمایشگاه حضور یافت.

 

در طی دوره برگزاری نمایشگاه آقای دکتر رکنی معاون محترم تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی،آقای مهندس متقی فرد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون محترم استاندار،معاونین و مدیران محترم ستادی و شهرستانی و مسئولین مراکز خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان ، اعضای شورای استانی و تعداد کثیری از فعالان بخش دام و طیور و آبزیان در نمایشگاه حضور یافتند و از غرفه سازمان بازدید نموده و با وظایف و عملکردهای سازمان آشنا گردیدند.