یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی قزوین

یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی قزوین
دی ۱۴, ۱۳۹۹
879 بازدید

?یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی قزوین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، از ۹ تا ۱۲ دی ماه به مدت چهار روز با رعایت شیوه و دستوالعمل های بهداشتی ستاد ملی کرونا با حضور بیش از ۸۰ مشارکت کننده در محل نمایشگاه های دائمی قزوین برگزار شد. ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: شرکت کنندگان این نمایشگاه را ۴۰ […]

?یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی قزوین

نمایشگاه تخصصی کشاورزی، از ۹ تا ۱۲ دی ماه به مدت چهار روز با رعایت شیوه و دستوالعمل های بهداشتی ستاد ملی کرونا با حضور بیش از ۸۰ مشارکت کننده در محل نمایشگاه های دائمی قزوین برگزار شد.

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: شرکت کنندگان این نمایشگاه را ۴۰ درصد آبیاری و آبرسانی، ۳۵ درصد ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی و ۲۵ درصد نهاد و بذور کشاورزی تشکیل می دهد.

فاطمه خمسه تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی به منظور ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندی های مشارکت گنندگان، اخذ سفارش از مشتریان، گسترش کانال های توزیع و ایجاد نمایندگی و تبادل اطلاعات و تجربیات از جمله اهداف برگزاری این رویداد اقتصادی است.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با دارا بودن نمایندگی تراکتورسازی ایران(تبریز)و فروشگاه ادوات آبیاری، از شرکت کنندگان فعال این رویداد بود.