✅صدور مجوز اولین داروخانه گیاهپزشکی در استان قزوین

اسفند ۳, ۱۳۹۹
1006 بازدید

? در راستای تغییر نام فروشندگی های سموم کشاورزی، اولین مجوز داروخانه گیاه پزشکی در استان قزوین صادر شد. ? تغییر نام فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی که بر اساس قانون انجام شده است، در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد […]

? در راستای تغییر نام فروشندگی های سموم کشاورزی، اولین مجوز داروخانه گیاه پزشکی در استان قزوین صادر شد.

? تغییر نام فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی که بر اساس قانون انجام شده است، در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حرفه ای بخش کشاورزی از مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

?شایان ذکر است آن دسته از اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مسوول فنی فروشندگی سموم کشاورزی می باشند، می توانند با مراجعه به سامانه سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org نسبت به اخذ مجوز و تابلوی متحدالشکل مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی با عنوان داروخانه گیاهپزشکی اقدام نمایند.