✅دومین جلسه هماهنگی و وحدت رویه فرآیند تهیه نقشه استعلامات منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
573 بازدید

?در محل سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد: ✅دومین جلسه هماهنگی و وحدت رویه فرآیند تهیه نقشه استعلامات منابع طبیعی استان قزوین ?️ جهت پیگیری موارد مطروحه در جلسه مورخ ۹۹/۷/۲۲ با حضور معاونت حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان ، دومین جلسه هماهنگی و وحدت رویه فرآیند تهیه نقشه استعلامات منابع طبیعی استان قزوین […]

?در محل سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد:

✅دومین جلسه هماهنگی و وحدت رویه فرآیند تهیه نقشه استعلامات منابع طبیعی استان قزوین

?️ جهت پیگیری موارد مطروحه در جلسه مورخ ۹۹/۷/۲۲ با حضور معاونت حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان ، دومین جلسه هماهنگی و وحدت رویه فرآیند تهیه نقشه استعلامات منابع طبیعی استان قزوین با حضور رییس نظام مهندسی قزوین، رییس دفاتر پیشخوان دولت استان و عضو شورای استان در محل سازمان قزوین برگزار شد.

?به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی قزوین، در این نشست ضمن مرور مواد قانونی برون سپاری امور کشاورزی به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی، پیشنهادات لازم برای اجرای بهتر فرایند تهیه نقشه پاسخ استعلامات منابع طبیعی، طرح و مورد بررسی واقع شد.

?در این نشست ضمن مطالعه پیش نویس تفاهم نامه تنظیم شده فی مابین، هماهنگی های لازم برای نهایی سازی تفاهم نامه، در مدت زمان مقرر با همکاری مسئول دفاتر پیشخوان استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان به عمل آمد.