?تقدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین از نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی

خرداد ۱۳, ۱۴۰۰
343 بازدید

بدینوسیله از جناب آقای دکتر لطف اله سیاهکالی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به منظور پذیرش پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای تحت عنوان “تقویت امنیت غذایی کشور و […]


بدینوسیله از جناب آقای دکتر لطف اله
سیاهکالی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به منظور پذیرش پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای تحت عنوان “تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی” و قول مساعد ایشان در دفاع از طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت جایگاه شغلی دانش آموختگان بخش کشاورزی، صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

☘️ ریاست و اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
@Qazvin_snmk

https://www.instagram.com/p/CPqxyoal2LW/?utm_medium=copy_link