🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه معاونت آموزشی و فنی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
54 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #آموزش #رتبه_بندی #پروانه_اشتغال 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه معاونت آموزشی و فنی: 🔹برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و هدفمند حضوری و مجازی علیرغم مواجهه با شرایط سخت شیوع ویروس کرونا توأم با ارجاع کار بلافاصله پس از برگزاری دوره آموزشی. 🔹برگزاری مستمر جلسات […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#آموزش
#رتبه_بندی
#پروانه_اشتغال

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه معاونت آموزشی و فنی:

🔹برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و هدفمند حضوری و مجازی علیرغم مواجهه با شرایط سخت شیوع ویروس کرونا توأم با ارجاع کار بلافاصله پس از برگزاری دوره آموزشی.
🔹برگزاری مستمر جلسات رتبه بندی و پروانه اشتغال.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین