🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
106 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #روابط_عمومی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی: 🔹اجرا و راه اندازی کد دستوری USSD و اپلیکیشن جهت اطلاع رسانی از دستورالعمل های فنی. 🔹 طراحی تولید محتوا و راه اندازی سامانه هوشمند ارجاع کار متناسب با رتبه، پروانه اشتغال، […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#روابط_عمومی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی:

🔹اجرا و راه اندازی کد دستوری USSD و اپلیکیشن جهت اطلاع رسانی از دستورالعمل های فنی.
🔹 طراحی تولید محتوا و راه اندازی سامانه هوشمند ارجاع کار متناسب با رتبه، پروانه اشتغال، رشته تحصیلی و سابقه عضویت.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین