🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
102 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #مکانیزاسیون #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون: 🔹اخذ تخصیص و تنظیم سند رسمی زمین به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع همراه با مجوز تغییر کاربری تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ارزش تقریبی بیش از دو میلیارد […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#مکانیزاسیون
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون:

🔹اخذ تخصیص و تنظیم سند رسمی زمین به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع همراه با مجوز تغییر کاربری تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ارزش تقریبی بیش از دو میلیارد تومان در محل ورودی میدان اقبالیه برای ساخت محل نمایندگی تراکتورسازی به نام نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین.
🔹اخذ پروانه تأسیس شرکت تخصصی مکانیزاسیون به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
🔹 صدور کارت مهارت رانندگی تراکتور، چاپر و کمباین.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین